ARTIST ROSTER TOUR DATES NEWS HOME

An Interview with Punch Brothers

< Back

Wednesday October 31, 2018

From Novinky.cz

Chris Thile z kapely Punch Brothers: Hudba je útÄ’kem od problémů i začátkem jejich Å™eÅ¡ení
By: Å árka Hellerová

Tvrdíte, že mandolína je nejménÄ’ efektivní způsob, jak dostat ze dÅ™eva zvuk. Proč ji tedy máte rád?
Mám k ní podobný vztah, jako má vÄ’tÅ¡ina lidí k hlasu, kterým hovoÅ™í. VÄ’tÅ¡inou jim nevadí a berou ho takový, jaký je. ÄŒlovÄ’k ho moc neovlivní a obvykle ho ani nemiluje, ani mu nepÅ™ipadá hrozný. Je to jednoduÅ¡e váÅ¡ hlas. A já takto vnímám i mandolínu.

Když jsem byl malý, okouzlil mÄ’ jeden hráč na mandolínu spíÅ¡ než mandolína samotná. Byl jím John Moore. ChtÄ’l jsem být jako on, proto jsem začal hrát právÄ’ na tento nástroj už jako dítÄ’. Nemám pocit, že ten nástroj je lepÅ¡í než ostatní. Je to jen nástroj. Znám ho už tak, že jsem si vÄ’dom jeho chyb a omezení. Neustále pracuji na tom, abych pÅ™iÅ¡el na to, jak je obejít.

Máte pocit, že už jste na mandolínu vyzkouÅ¡el hrát vÅ¡echno?
Vždy bude co objevovat. Zrovna nyní zkouÅ¡ím nÄ’jaké nové techniky hry. Neustále slyÅ¡ím ve své hlavÄ’ zvuky a snažím se jich dosáhnout v realitÄ’. S mandolínou mám trochu komplikovaný vztah, protože se nÄ’kdy chová jako pÅ™ekážka mezi mou pÅ™edstavivostí a skutečností. Mé neustálé snažení spočívá v tom, že se snažím tu pÅ™ekážku pÅ™ekonat a stvoÅ™it hudební svÄ’t, který se odehrává v mé hlavÄ’. Hra na nástroj není cíl, je to jen prostÅ™edek, který pomáhá zhmotnit vaÅ¡e vize.

Read more here